Feng-hsueh Yen-chao (Fuketsu Ensho) 896-973.

Student of Nan-yuan Hui-yung (Nan'in) d. 930 and teacher to Shou-shan Shen-nien (Shuzan Shonen) 926-993

backspace for previous page

Zen Lineages