Shou-shan Shen-nien (Shuzan Shonen) 926-993

Student of Feng-hsueh Yen-chao (Fuketsu Ensho) 896-973 and teacher to Fen-yang (Fun'yo Zensho) 942-1024

 

backspace for previous page

Zen Lineages